มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)

“ผมได้เรียนรู้ Style การทำงานของอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อเสียง ในภูมิภาคยุโรปหลายท่าน รวมทั้งอาจารย์อาวุโสในโรงเรียนแพทย์ของบ้านเรา