วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก (WORLD COPD DAY)

ชมภาพบรรยากาศงาน

วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก (WORLD COPD DAY)

ชมภาพบรรยากาศงาน

วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก (WORLD COPD DAY)

ชมภาพบรรยากาศงาน

วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก (WORLD COPD DAY)

ชมภาพบรรยากาศงาน

วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก (WORLD COPD DAY)

ชมภาพบรรยากาศงาน

วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก (WORLD COPD DAY)

ชมภาพบรรยากาศงาน

 
  ข่าวการประชุมวิชาการ
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club) 
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 0-2617-0649

[ ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการทั้งหมด ]

 

 

 

 
  ความรู้โรคหอบหืด
 
     
 
Untitled Document
 

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
1281 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-061-7373 โทรสาร 0-2617-0649
e-Mail : Asthma2541@gmail.com